Otváranie hasičskej zbrojnice Zboj 20.2.2012

Otváranie hasičskej zbrojnice Zboj 20.2.2012