Pozvánka na VČS:

Važený Hasiči a hasičky pozývame Vás na  Výročnú Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2024 o 16,00 hod. v zasadačke Hasičskej zbrojnice.Všetkých srdečne vítame.

 

Pozývame všetkých priaznivcov hasičov na súťaž,,O Cenu obce Stakčín,, ktorá sa kona v sobotu 01.07.2023 o 10:00 hod. na Ihrisku Základnej školy.Pozvánka na VČS.

 Važený Hasiči a hasičky pozývame Vás na  Výročnú Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 29.02.2020 o 15,00 hod. v zasadačke Hasičskej zbrojnice.Všetkých srdečne vítame.

 
 
 
 
 
 
 

Pozývame na Taktické cvičenie všetkých členov v sobotu dňa 26.10.2019 o 14,00 hod. v Hasičskej zbrojnici.

 

 Dňa 06.07.2019 o 10.00 hod. sa uskutoční posviacka Hasičskej zbrojníce a od 13.00 hod. sa uskutoční v našej obci súťaž Hasičských družstiev o " CENU OBCE STAKČÍN " . Všetkých srdečne pozývame. 

  V sobotu dňa 18.05.2019 sa uskutoční kultúrne podujatie ,, Ľude pud Nastasom,,všetkých hasičov srdečne pozývame ( budeme robiť ukážku ).

 
 

Pozvánka na členskú schôdzu DHZ Stakčín.docx (12556)

Važený hasiči dňa 26.01.2019 o 16,00 hod. sa uskutočni Výročné valné  zhromaždenie v budove Hasičskej zbrojnice. Všetkých členov srdečne vítame.

 

Dňa 30.09.2017 o 16:00  sa uskutoční členská schôdza  v požiarnej zbrojnici.  Všetkých členov srdečne pozývame.

 

17.06.2017 sa uskutoční 95.výročie založenia DHZ 

 

13.05.2017 sa uskutoční Ľude pud Nastazom 

 

28.01.2017 o 16:00hod. sa uskutoční výročna členska schôdza v Požiarnej zbrojnici.Všetkých členov srdečne pozývame

Dobrovoľný Hasičský zbor Stakčín  vykona dňa 1.10.2016 o 13,00 hod. taktické cvičenie. Zameranie na prieskum požiaru a sebazáchrana.
 
 

Zraz účastníkov v hasičskej zbrojnici.

 

Pozývame všetkých hasičov .

 

 

Oznámenie

Pozývame všetkých členov DHZ na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.2.2016 o 15:00 hod. v hasičskej zbrojnici.Srdečne všetkých vítame.

DHZO Stakčín organizuje  dňa 17.10.2015 o 13,00 hod. Taktické cvičenie so zameraním na evakuáciu osôb z budovy a hasenie požiaru. Zraz v Hasičskej zbrojnici .

DHZO Stakčín organizuje súťaž dobrovoľných hasičských zborov o cenu obce Stakčín so začiatkom 10:00 hod. dňa 27.6.2015 na školskom ihrisku základnej školy . 

Dňa 16.05.2015 o 14:00 hod. sa uskutoční prezentácia DHZO -Ľude pud Nastasom, v  parku pri obecnom dome. Srdečne Vás pozývame. 

 Dňa 31.01.2015 o 15:00 hod. sa uskutoční výročna členska schôdza v Požiarnej zbrojnici.Všetkých členov srdečne pozývame.

V sobotu 11.10.2014 o 14:00 hod. sa uskutoční taktické cvičenie so zameraním na výjazd k požiaru a prieskum požiaru. Účasť členov nutná a vítaná. Zraz v požiarnej zbojnici.

 

Dňa 27.07.2014 o 13:00 hod. sa uskutoční Obvodová súťaž v požiarnom športe v Ubli na športovom ihrisku

Členovia DHZ ,ktorí budu vybraní do zriadenia útvaru Dobrovoľného Hasičského Zboru obce musia absolvovať základný kurz .Kurz sa bude konať 13.6.,14.6.,15.6. - 21.06. a 22.06.2014  bude výkona skúška.

 

25.01.2014 sa uskutoční výročna členska schôdza v Požiarnej zbrojnici.Všetkých členov srdečne pozývame