História DHZ Stakčín

 

              História DHZ Stakčín

 

 

  Využitie ohňa bolo pre človeka jedným z prvých závažných krokov v prispôsobovaní sa drsným životným podmienkam a v postupnom ovládaní a pretváraní prírody. Oheň hrial, umožňoval prípravu potravy ,. bol pomocníkom pri získavaní životných potrieb , najmä pracovných nástrojov. Človek sa však nenaučil ovládať oheň úplne. Niekedy mu unikol spod kontroly a vtedy sa z ohňa pomocníka stal živel, ničiaci materiálne hodnoty a ohrozujúci človeka a životy v jeho pospolitosti. A tak človek s objavom využívania ohňa začína bojovať proti jeho ničivej sile. Bránil sa prostriedkami ,ktoré zodpovedali stupňu vývoja spoločnosti , v ktorej žil. O požiare však núdza  nebola. Nebolo hasiacich zariadení ani nástrojov a často chýbala aj voda na účinný zásah . Voda, ktorú nosili vo vedrách na horiacu strechu, nestačila ani napriek neuveriteľnej smelosti a odhodlanosti záchrancov. Z histórie o Stakčíne vieme , že prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317  , že  roku 1657 bolo veľké sucho, ktoré zavinilo rozsiahle požiare. Pre obmedzenie požiaru kráľovským dekrétom bolo zakázané fajčenie. V rokoch 1870 – 1900 Stakčín postihovali veľké povodne , ktoré spôsobovali veľké hospodárske škody na poľnohospodárskej pôde, príbytkoch a na domácich zvieratách . Po výdatných dažďoch v roku 1927 sa rozvodnila rieka Kolonička, zaliala časť obce ,, Kut „ a strhla drevený dom občana Kováča, ktorý sa zachránil náhodne, uchytením o strom.

V obci roku 1934 vznikol požiar, pri ktorom zhorelo 35 kusov dobytka . Na jar  v roku 1936 vznikol požiar zavinený neopatrnosťou občana Vasiľa Bednára, pri ktorom zhorelo 36 domov. Následne v roku 1938 v dome Juraja Petríka vznikol požiar, od ktorého sa chytilo a vyhorelo ďalších trinásť domov. Taktiež zhoreli v svojom dome otec a syn Vratných. O Dobrovoľnom  Hasičskom zbore Stakčín sa píše už v   roku 1922. Dátum  podľa stanov bol založený  Dobrovoľný hasičský zbor so sídlom v Stakčíne 11.oktobra 1926  predsedom  sa stál Ján Címbák,  uhodnoverňovatlia Anton Stoch a Vasiľ Demján. Informácie poskytol Ing. Miroslav Buraľ zo Stakčína. V Stakčíne v roku 1933 bola postavená prvá Hasičská zbrojnica v okrese Snina.

 Hasičská zbrojnica sa nachádzala na ulici Duchnovičovej oproti bývalej sinagoge .  Medzi najstarších hasičov patrili  Ján Címbák, Anton Stoch , Vasiľ Demján, Potučko Ján, Kundrat Juraj, Demjan Vasiľ, Pencák Juraj, Petrik Juraj, Morťanik Ján,Vasilenko Vasiľ, Minčič Michal, Kolcun Andrej ,Piteľ Vasiľ, Piteľ Ján, Roško Vasiľ, Ján Sochanič, Švenk  Eduard, Levkanič Ján, Halaburka Ján, Kapraľ Šimon, Hribik Jozef, Rosič Ján, Turik Ján, Tempeľ Vasiľ, Varchoľak Vasiľ, Rudy Jozef, Kundrát Ján st., Kapraľ Šimon ml., a mnoho ďalších.

Medzi najstaršich predsedov patrili Cirek Ján, Senka Mikuláš, Švabinsky Milan, Kapraľ Šimon, Koc Juraj , Sura Elijaš, Vasiľ Roško a ďaši členovia zboru

Medzi najstarších veliteľov patrili : Potučko Ján,  Vasiľ Kapraľ, Ladislav Kovačík,

Strojníci – Dubják Andrej, Ihnat Juraj , Hulaj Ján a ďalší

V roku 1974 sa stal predsedom Juraj Koc ,tajomník – Ladislav Kovačik.

V roku 1979 bol predsedom Sura Elijaš , tajomník – Halaburka Ján, veliteľ – Cirek Ján

V roku 1980 sa stal predsedom Senka Mikuláš, veliteľ – Kovačik Ladislav.

 Od roku 1980 – 2013  bol veliteľom zboru Jaroslav Koribanič.

V roku 1987 sa stal predsedom Kapraľ Šimon , tajomník - Ceľuch Vladislav

Od roku 1991 do roku 2000 bol predsedom Vasiľ Koc a veliteľ Jaroslav Koribanič.

V roku 2000 sa stal predsedom František Kočan , ktorí je dodnes a veliteľom bol od roku 2014 do roku 2019 Peter Koribanič.

Od roku 2019 bol menovaný  do funkcie veliteľa František  Galanda

Do roku 1970 mal zbor k dispozícií dopravný automobil Tatra 805 .

 V decembri 1958 boli zakúpené  2 kusí dvojkolesové motorové striekačky DS – 16 s príslušenstvom,  podvozok k motorovej striekačke  PS – 8 /L , motorová striekačka PS – 8 ,

siréna 500 , trubka požiarna a ďalší materiál .V roku 1972 dostal zbor cisternový automobil Škoda 706 RTHP CAS -16. V roku 1980  Dobrovoľný zbor zakúpil motorovú striekačku PPS – 12 s prívesným vozíkom. Dobrovoľný  požiarny zbor v roku 1980 dostal  terajšiu budovu do užívania od obecného úradu V roku 1986 dobrovoľný zbor mal dve družstva mladých  požiarnikov , dve družstva mladších žien , dve družstva dospelých mužov , jedno dorasteniek a jedno družstvo  starších žien.

V rokoch 1991 – 1992 obecný úrad zabezpečil prístavbu garáže k hasičskej zbrojnici a urobil zastrešenie. V roku 2004 bola hasičská zbrojnica  z časti rekonštruovaná . Pripojila sa voda, kanalizácia , plyn,  urobili  sa sociálne zariadenia a podlahy . K dispozícií sú dve garáže , dve zasadacie miestnosti , kuchynka a iné priestory na uskladnenie technického zabezpečenia a materiálu.  Ďalšia rekonštrukcia Hasičskej Zbrojnice bola  v roku 2016, kde sa v vnútorné priestory horného poschodia a chodby, kompletne zateplili a urobili  stierky. Po  dlhých rokov sa nám podarilo za pomoci MV a DPO SR v roku 2018 získať finančné prostriedky na rekonštrukciu vnútorných priestorov v oboch garáži a kompletnú časť vonkajšej  budovy. V máji 2006 sa zakúpil prívesný vozík s  PPS-12 , ktorú vyraďovalo vojsko. V súčasnosti náš Dobrovoľný Hasičský Zbor  ma 43 členov z toho päť žien . Dobrovoľný hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje súťaži či okrskových alebo pohárových . Mame družobné vzťahy z hasičmi v českej republike  Slavonice  s hasičmi poľskej republike OSP Lutowiska a hasičmi z Veľkého Berezného , kde sa aj stretávame.

V  Máji  v roku 2010  dostal od MV SR  Dobrovoľný hasičský zbor automobil IVECO DAILLY s prenosnou motorovou striekačkou Magirus a je plne vybavené. Po nových zákonoch a novelách v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky roku 2013 a novelizácii vyhlášky č. 611/2006 Z.z.o rozmiestnenie síl a prostriedkov SR bol Dobrovoľný Hasičských zbor zaradený do skupiny B. V roku 2014 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce. Vyškolených je 18 hasičov so základným kurzom, veliteľským a i nimi kurzami. Do konca roku 2015 nám slúžila stará ,ale pojazdná Škoda 706 RTHP ,ktorá bola vyradená a  na jeseň v roku 2015 sme dostali do užívania od MV SR Cisternový automobil CAS 32 TATRA 148. DHZ obce ma plnú výstroj a vyzbroj jednotlivca materiálne a povodňové zabezpečenie. V roku 2018 sme dostali do užívania povodňový vozík, ktorý je plne vybavený s čerpadlami , centrálou,  povodňovými zábranami a iným materiálom pre prácu s povodňami. V našej obci sa pravidelne podľa plánu vykonávajú požiarno -preventívne kontroly v malých prevádzkach a rodinných domov.

Dobrovoľný Hasičský Zbor  od roku 2014 mal 43 členov z toho 5 žien a riadil ho 10 členný výbor a jeden revízor.

 Predseda : František Kočan , Podpredseda – veliteľ Peter Koribanič , Tajomník Patrik Palasjewicz, Strojník :  Emil Dubjak, Vladislav Timko ,  Pokladník : Juraj Turik, Preventivár : Ján Gašpar , Organi.referent : Anna Dubjaková , Referent pre Mládež : Jozef Mandzák, Revízor : Petra Koribaničová ,  ref. pre výchovu Miroslava Gašparová.

Od roku 2019  Dobrovoľný Hasičský zbor riadi šesť člený výbor a troch revizorov: Predseda: František Kočan, Podpredseda-veliteľ František Galanda, Tajomník: Dušan Kolcun, Pokladník: Miroslava Gašparová, Strojník: Emil Dubjak, Preventívar: Jozef Mandzak a Referent pre mládež: Maroš Motyľ. Revizori Juraj Turik, Vladislav Timko a Viktor Kočan.  V roku 2019 Dobrovoľný Hasičský zbor ma 51 členov z toho 5 žien a 9 Dorasteniek

Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa značnou mierou podieľajú aj na likvidácií rôznych živelných pohrôm , povodní a požiarov . Našťastie zvládnutou preventívnou činnosťou býva požiar na území obce Stakčín len ojedinele ,ale príroda sa však ovplyvniť nedá. Preto sa vystroj, vyzbroj postupne dopĺňa o technické a materiálne  pomôcky či pre likvidáciu povodní , živelných pohrôm  a samozrejme aj požiarov. Svoju činnosť budeme aj naďalej rozvíjať , preto musím vyzdvihnúť obecný úrad, ktorý nám poskytuje  finančné prostriedky na činnosť ,bez ktorých by nebolo možne udržiavať chod DHZ v Stakčíne.

 

 

 

 

 

Historia DHZ Stakčín 8.4.2017.odt (33854)