Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2022

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2021

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2020

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2019

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2018


 
 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2017

 

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2016

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2015

Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na rok 2015

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2014

 

 

 

 

Poskytnutie dotácie DPO SR na rok 2014