Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2019

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2018

Zmluva na rok 2018.pdf (221625)
 
 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2017

Zmluva na rok 2017 1.pdf (66573)
Zmluva na rok 2017 2.pdf (68907)

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2016

 

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2015

Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na rok 2015

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2014

 

 

 

 

Poskytnutie dotácie DPO SR na rok 2014