Výbor DHZ Stakčín

Predseda :                               František Kočan

Podpredseda - Veliteľ :           Peter Koribanič

Podpredseda - prevencie :      Ján Gašpar

Tajomník :                                Patrik Palasiewicz

Strojník :                                  Emil Dubjak

Referent pre mládež :              Jozef Mandzak

Pokladník :                               Juraj Turík

Organizačný referent :              Anna Dubjaková

Materialno-technický referent : Vladislav Timko

Referent pre výchovu :              Miroslava Gašparová

Revizor :                                    Petra Koribaničová