Výbor DHZ Stakčín

   Výbor od 01.04.2019
 

Predseda :                                František Kočan

Podpredseda - Veliteľ :           František Galanda

Podpredseda - prevencie :     Jozef Mandzak

Tajomník :                                 Martin Savkuľak

Strojník :                                   Emil Dubjak

Referent pre mládež :              Maroš Motyľ

Pokladník :                                Miroslava Gašparová

 

Revizor :           Predseda :      Juraj Turik

                            člen :             Ján Derenin

                            člen:              Viktor Kočan