Fnančný rozpočet za rok 2015

rozpočet za rok 2015.doc (30720)

 

Fnančný rozpočet za rok 2016

Rozpočet za rok 2016.doc (22528)

Fnančný rozpočet za rok 2017

 

Fnančný rozpočet za rok 2018