Plán činnosti

                   

Zabezpečenie a úlohy na rok 2023

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2022

 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2021

 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2020

 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2019

Úlohy na rok 2019.odt (18802)

                        

Zabezpečenie a úlohy na rok 2018

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2017

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2016

Zabezpečenie a úlohy na rok 2015

 
 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2014

 
 

 

Zabezpečenie a úlohy na rok 2013

2013.RTF (14289)

 

 Zabezpečenie a úlohy na rok 2012.

2012.RTF (94073)

 

           Zabezpečenie a úlohy na rok 2011.

2011.RTF (133456)