Pohárová súťaž Kalna Roztoka

30.06.2013 13:01

štafeta 4x50 m  a Požiarny útok