pozvánka na súťaž do poľska

12.07.2013 14:54

Dňa 27.07.2013 sa uskutočni hasičska súťaž v Poľskej repuplike Lutowiska

začiatok súťaže o 15:30 hod.

PROGRAM:

15:30 - príchod obecných a mestkých hasičov na štadión Lutowiska

16:00 - 18:00 - súťaž

18:00 - 18:15 ukažka hasičov zo Stakčína

18:30 - vyhodnotenie a prevzatie pohárov

18:45 - pohostenie

 

Zraz jednotlivých hasičov v hasičskej zbrojnici o 10:00 hod.

Odchod zo Stakčina do Poľska je o 11:00 hod.