Súťaž o pohár starostu obce Zboj

18.08.2013 12:30

Dňa 18.8.2013 o 12,30 hod. sa uskutočni súťaž hasičov o pohár starostu obce ZBOJ.

Súťaž bude prebiehať v dvoch disciplinách a to štafeta 8x50m a požiarný útok s PPS - 12.

Zraz hasičov o 11,00 hod. v Požiarnej zbrojnice. Odchod o 11,30 hod.